ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ 100 วัน)

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ 100 วัน)

SHARE

สอท.

ประกาศ ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จะปิดทำการในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เนื่องในวันวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ