ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง รับสมัครคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง รับสมัครคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน

SHARE