ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวจีน

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวจีน

SHARE