ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสถานเอกอัครรชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสถานเอกอัครรชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

SHARE