ประกาศ เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านการเกษตร) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

ประกาศ เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านการเกษตร) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

 

ผู้สนใจสามารถดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่

https://www.opsmoac.go.th/beijing-news-preview-452991791123

SHARE

การลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราซึ่งกันและกันสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางกึ่งราชการ