ประกาศ เรื่อง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ

ประกาศ เรื่อง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ

SHARE

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีสงกรานต์ ณ หอพระสุราลัยพิมาน พระที่นั่งไพศาลทักษิณ หอพระธาตุมณเฑียร และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง