ประชาสัมพันธ์ข่าว มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ประชาสัมพันธ์ข่าว มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

               ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหง จะเปิดรับสมัครนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี สำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 15 ตุลาคม 2557

               ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามและศึกษารายละเอียดพิ่มเติมได้ที่ 0-2310-8196-7 , 0-2310-8664-5 และ www.ru.ac.th/oasc

SHARE

สอท.

ประกาศ ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จะปิดทำการในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เนื่องในวันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีสงกรานต์ ณ หอพระสุราลัยพิมาน พระที่นั่งไพศาลทักษิณ หอพระธาตุมณเฑียร และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง