ประชาสัมพันธ์ข่าว มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ประชาสัมพันธ์ข่าว มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

               ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหง จะเปิดรับสมัครนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี สำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 15 ตุลาคม 2557

               ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามและศึกษารายละเอียดพิ่มเติมได้ที่ 0-2310-8196-7 , 0-2310-8664-5 และ www.ru.ac.th/oasc

SHARE