ประชาสัมพันธ์ข่าว เรื่อง มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ประชาสัมพันธ์ข่าว เรื่อง มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับชาวไทยที่อศัยอยู่ในต่างประเทศ สำหรับปีการศึกษา 2558 โดยจะรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2558 จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2558

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 02-310-8196-7,  02-310-8664-5

และ www.ru.ac.th/oasc

SHARE