ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

วิธีตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรอย่างง่าย

1. ดาวน์โหลดเอกสาร “รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร”
คลิกรายละเอียดได้ที่นี่

2. ดับเบิ้ลเปิดเอกสาร ในโปรแกรมให้กด Ctrl และ F พร้อมกัน จากนั้นพิมพ์ชื่อตนเองในช่องค้นหา จากนั้นกด Enter

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ