ฝ่ายกงสุลของ สอท.ณ กรุงปักกิ่ง มีประกาศวันหยุดช่วงเทศกาล Chinese Dragon-Boat Festival

ฝ่ายกงสุลของ สอท.ณ กรุงปักกิ่ง มีประกาศวันหยุดช่วงเทศกาล Chinese Dragon-Boat Festival

Announcement

The Consular Section of the Royal Thai Embassy, Beijing will be closed from Monday 10 June 2013 to Tuesday 11 June 2013 to observe Chinese Dragon-Boat Festival.

为庆祝中国传统节日龙舟节,泰国使馆签证处将从2013年6月10日星期一至6月11日星期二休息两天。

Consular Section

Royal Thai Embassy, Beijing

泰王国驻华大使馆签证处

Download PDF

SHARE

สอท.

ประกาศ ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จะปิดทำการในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เนื่องในวันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีสงกรานต์ ณ หอพระสุราลัยพิมาน พระที่นั่งไพศาลทักษิณ หอพระธาตุมณเฑียร และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง