ฝ่ายกงสุลประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ยังคงเปิดทำการ ณ ที่ตั้งเดิม

ฝ่ายกงสุลประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ยังคงเปิดทำการ ณ ที่ตั้งเดิมSHARE