ระเบียบใหม่ทางการจีน ห้ามนำเข้ารังนกและยาที่ทำจากสัตว์

ระเบียบใหม่ทางการจีน ห้ามนำเข้ารังนกและยาที่ทำจากสัตว์

จีนได้ประกาศรายการสินค้าต้องห้ามนำเข้าฉบับใหม่ล่าสุด ระบุว่า ห้ามนำเข้ารังนก ยาทีทำจากสัตว์ และผลิตภัณฑ์ดัดแปลงพันธุกรรม ซึ่งเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลจีนจัดรายการสินค้าอย่างรังนก ยาที่ทำจากสัตว์ และผลิตภัณฑ์ดัดแปลงพันธุกรรม เป็นรายการสินค้าต้องห้าม

นสพ. Morning Post รายงานเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2555 ว่า กระทรวงเกษตรจีนได้ร่วมกับสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าแห่งชาติจีนปรับแก้และประกาศ "รายการสินค้าต้องห้ามประเภทสัตว์ พืช และของที่ต้องรับการตรวจอื่นๆ โดยการนำพาของนักท่องเทียวและการนำเข้าทางพัสดุภัณฑ์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน"

กฎระเบียบใหม่ฉบับนี้ระบุว่า บุคคลที่เดินทางเข้ามาประเทศจีน สามารถนำสัตว์เลี้ยงขนาดเล็ก อาทิ สุนัข แมว ติดตัวเข้าประเทศจีนได้เพียงตัวเดียวเท่านั้น และจะต้องมีหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์และใบรับรองการฉีดวัคซีน ที่ออกโดยสัตวแพทย์ของประเทศนั้นๆ อย่างเป็นทางการ

รายการต้องห้ามฉบับปรับแก้นี้ได้แบ่งสินค้าต้องห้ามเป็น 3 ประเภทใหญ่ รวมทั้งหมด 16 รายการ โดยสินค้าต้องห้ามประเภทสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์นั้น ได้แก่

  • สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก ปลา สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์เลื้อยคลาน แมลง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง และส่วนพันธุกรรมสัตว์ทุกประเภท
  • เนื้อ(สุกหรือดิบ)และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเนื้อ(รวมถึงเครื่องใน)
  • ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
  • นมสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม ซึ่งรวมถึงนมดิบ นมสด นมเปรี้ยว ครีมสัตว์ เนย ชีส และผลิตภัณฑ์นมอื่นๆ ที่ยังไม่ได้รับการฆ่าเชื้อในอุณหภูมิสูง
  • ไข่และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไข่ ซึ่งรวมถึงไข่สด ไข่เยี่ยวม้า ไข่เค็ม ของเหลวจากไข่ เปลือกไข่ มายองเนสและผลิตภัณฑ์ไข่อื่นๆ ที่ยังไม่ได้รับการฆ่าเชื้อในอุณหภูมิสูง เป็นต้น

นอกจากนี้ สินค้าต้องห้ามยังรวมถึงรังนก (ยกเว้นรังนกกระป๋อง) อีกด้วย

สินค้าต้องห้ามประเภทพืชและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพืช ได้แก่ผลไม้สด ผัก ใบยาสูบ (ไม่รวมถึงเส้น ยาสูบ) เป็นต้น

สินค้าต้องห้ามประเภทของต้องรับการตรวจอื่นๆ รวมถึงศพของสัตว์ ตัวอย่างสัตว์ ของเสียที่มาจากสัตว์และผลิตภัณฑ์ดัดแปลงพันธุกรรม เป็นต้น

ชาวไทยที่จะเดินทางเข้าประเทศจีนพร้อมกับสินค้าที่ปรากฏในรายการต้องห้ามเหล่านี้ควรเตรียมพร้อมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่ด้วย

Download File PDF

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ