รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อหารือและประสาน ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อหารือและประสาน ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

                                  แหล่งที่มาภาพ: https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/78319

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อหารือและประสานความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

          วันที่ 31 มกราคม 2567 พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย
พลตำรวจโท ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมทั้ง
นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และคณะผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ โดยมีนายเบญจมินทร์ สุกาญจนัจที อุปทูตรักษาการ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ให้การต้อนรับ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งการดำเนินความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตไทยในการสนับสนุนภารกิจของกระทรวงยุติธรรม

           ในวันเดียวกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เข้าพบหารือกับนายหวัง เสี่ยวหง มนตรีแห่งรัฐ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ในประเด็นความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การควบคุมสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ รวมทั้งความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมาย และการขยายผลเพื่อจับกุมอาชญากรข้ามชาติ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและเสถียรภาพในภูมิภาค

           นอกจากนี้ วันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2567 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะยังได้ไปหารือข้อราชการกับผู้แทนมณฑลยูนนาน ณ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดแห่งมลฑลยูนนาน และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยียาเสพติด ณ นครคุนหมิง

                                                                                              * * * * *

SHARE

“ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง นำทีมประเทศไทย ในกรุงปักกิ่ง และครอบครัว จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา”