รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศจีน ณ วันที่ 12 ส.ค. 64

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศจีน ณ วันที่ 12 ส.ค. 64

12 AUG 21

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗