รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าประกวดการกล่าวสุนทรพจน์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าประกวดการกล่าวสุนทรพจน์

SHARE

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีสงกรานต์ ณ หอพระสุราลัยพิมาน พระที่นั่งไพศาลทักษิณ หอพระธาตุมณเฑียร และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง