สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารอบสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารอบสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารอบสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์สำหรับตำแหน่งเสมียนฝ่ายกงสุล ล่าม และผู้ช่วยดำเนินการฝ่ายการเมือง เป็นวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 และจะแจ้งวันสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ให้ทราบอีกครั้ง

SHARE