สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดกิจกรรมเผยแพร่อัตลักษณ์ไหมไทยในวันสตรีสากล

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดกิจกรรมเผยแพร่อัตลักษณ์ไหมไทยในวันสตรีสากล

      

         เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้จัดงาน Women in Diplomacy ซึ่งมุ่งเน้นเฉลิมฉลองความสำเร็จของผู้หญิงและส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ และเพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วัฒนธรรม และสร้างเครือข่ายระหว่างสตรีไทยและจีน โดยงานในวันนี้จัดขึ้นภายใต้ธีม “บทบาทของผู้หญิงในวงการแฟชั่น ไทย – จีน ” โดยมีนางเดือนสิบ ปัทมะสุนทร คัลเลน อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นประธานในพิธี

        โดยงานดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 50 คน ประกอบด้วยผู้แทนจากพิพิธภัณฑ์สำคัญต่าง ๆ ในจีนและองค์กรด้านวัฒนธรรม อาทิ  ผู้แทนจากพิพิธภัณฑ์แห่งชาติจีน ผู้แทนจากพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนจีนแห่งชาติ ผู้แทนจากพิพิธภัณฑ์ศูนย์เด็กแห่งชาติ ผู้แทนจากสมาคมมิตรภาพแห่งชาติจีน Chinese People’s Association for Friendship with Foreign Countries  ผู้แทนจาก Xi’an Women and Children’s Activity Exchange Center

      ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมได้แก่  การบรรยายแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับผู้หญิงและศิลปะของ “เสน่ห์ กี่เพ้าโบราณ” โดยดีไซเนอร์หม่าจิง การจัดแสดงชุดฉี่เพ้าโบราณ การบรรยายด้านอัตลักษณ์ผ้าไหมไทย และจัดแสดงภูมิปัญญาผ้าไหมไทย การทำถุงหอมบรรจุสมุนไพรไทย นอกจากนี้ยังมีการบรรเลงเครื่องดนตรีจีนกู่เจิ้ง เพื่อเชื่อมสัมพันธ์อันดีงามผ่านกิจกรรมที่ผสมผสานวัฒนธรรมทั้งไทยและจีน

           กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นโอกาสอันดีที่สตรีจากหลากหลายสาขาอาชีพได้ร่วมฉลองความสำเร็จและความสามารถของสตรีที่ได้ส่งผลบวกต่อการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างประชาชนไทยและจีน

SHARE