สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

SHARE