สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เชิญชวนชาวไทยในกรุงปักกิ่งและบริเวณใกล้เคียงร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยเละเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เชิญชวนชาวไทยในกรุงปักกิ่งและบริเวณใกล้เคียงร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยเละเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

SHARE