สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เชิญชวนชาวไทยในกรุงปักกิ่งและบริเวณใกล้เคียงร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยเละเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เชิญชวนชาวไทยในกรุงปักกิ่งและบริเวณใกล้เคียงร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยเละเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗