สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง ขอเชิญร่วมงานวันชาติสำหรับชุมชนไทยในกรุงปักกิ่งและบริเวณใกล้เคียง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง ขอเชิญร่วมงานวันชาติสำหรับชุมชนไทยในกรุงปักกิ่งและบริเวณใกล้เคียง

 

SHARE