สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง ขอเชิญร่วมงานวันชาติสำหรับชุมชนไทยในกรุงปักกิ่งและบริเวณใกล้เคียง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง ขอเชิญร่วมงานวันชาติสำหรับชุมชนไทยในกรุงปักกิ่งและบริเวณใกล้เคียง

 

SHARE

สอท.

ประกาศ ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จะปิดทำการในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เนื่องในวันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีสงกรานต์ ณ หอพระสุราลัยพิมาน พระที่นั่งไพศาลทักษิณ หอพระธาตุมณเฑียร และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง