สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้จัดให้มีการพบปะอย่างไม่เป็นทางการ ระหว่างรองหัวหน้าคณะผู้แทนฯ ของสถานเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้จัดให้มีการพบปะอย่างไม่เป็นทางการ ระหว่างรองหัวหน้าคณะผู้แทนฯ ของสถานเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้จัดให้มีการพบปะอย่างไม่เป็นทางการ
ระหว่างรองหัวหน้าคณะผู้แทนฯ ของสถานเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้เป็นเจ้าภาพจัดให้มีการพบปะอย่างไม่เป็นทางการ ระหว่างรองหัวหน้าคณะผู้แทนฯ ของสถานเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีนายเบญจมินทร์ สุกาญจนัจที อัครราชทูต เป็นประธาน โดยงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์ระหว่างผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน และเพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นอย่างเป็นกันเองเกี่ยวกับสถานการณ์และประเด็นต่าง ๆ ในจีนในภูมิภาค และระหว่างประเทศ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ มีผู้แทนจากทั้ง 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วม

 

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

สอท.

ประกาศ ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จะปิดทำการในวันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เนื่องในวันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง