สำนักงาน ก.พ.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2554

สำนักงาน ก.พ.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2554

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2554 รายละเอียดตามเอกสารแนบ หรือสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เวบไซต์ https://www.ocsc.go.th/ocsccms/frontweb/view.jsp?categoryID=CAT0001621

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

สอท.

ประกาศ ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จะปิดทำการในวันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เนื่องในวันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง