อุปทูตรักษาการฯ เข้าร่วมการหารือระหว่างผู้แทนการค้าไทยกับผู้แทนระดับสูงกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทและกระทรวงพาณิชย์จีน

อุปทูตรักษาการฯ เข้าร่วมการหารือระหว่างผู้แทนการค้าไทยกับผู้แทนระดับสูงกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทและกระทรวงพาณิชย์จีน

           เมื่อวันที่ 22 – 23 มกราคม 2567 นายเบญจมินทร์ สุกาญจนัจที อุปทูตรักษาการ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยด้านเศรษฐกิจ ได้เข้าร่วมการหารือระหว่าง ศ.ดร. นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้แทนการค้าไทย กับนาย Zhang Xingwang รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทจีน และนาย Li Fei รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์จีน โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกันตามที่ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องในช่วงการเยือนจีนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี เมื่อเดือนตุลาคม 2566 โดยฝ่ายไทยได้ย้ำถึงการขยายการส่งออกสินค้าเกษตรคุณภาพสูงจากไทยมาจีน รวมทั้งขอให้ฝ่ายจีนช่วยสนับสนุนการดำเนินการเพื่อส่งเสริมการส่งออกไม้ไผ่จากไทย และดูแลนักลงทุนไทยในจีน นอกจากนี้ ยังได้ย้ำความพร้อมที่จะต้อนรับและอำนวยความสะดวกการลงทุนของจีนในไทย ขณะที่ฝ่ายจีนได้ย้ำความพร้อมที่จะร่วมมือกับไทยในเรื่องการขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลไม้ การพัฒนาสีเขียว เศรษฐกิจดิจิทัล พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน รวมทั้งเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือผ่านกลไกคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้า การลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย – จีน และเชิญชวนฝ่ายไทยเข้าร่วมมหกรรมแสดงสินค้าของจีน โดยเฉพาะ China International Import Expo (CIIE) และ China – ASEAN Expo (CAEXPO)

SHARE

“ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง นำทีมประเทศไทย ในกรุงปักกิ่ง และครอบครัว จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา”