อุปทูตฯ เข้าร่วมพิธีเปิดสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของธนาคารกสิกรไทย (ประเทศจีน) ที่เมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง

อุปทูตฯ เข้าร่วมพิธีเปิดสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของธนาคารกสิกรไทย (ประเทศจีน) ที่เมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง

              เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 นายเบญจมินทร์ สุกาญจนัจที อุปทูตรักษาการ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้เป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของธนาคารกสิกรไทย (ประเทศจีน) ที่เมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง ร่วมกับนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย

           โดยในโอกาสดังกล่าว อุปทูตฯ ได้ร่วมกล่าวแสดงความยินดีต่อการเปิดสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของธนาคารกสิกรไทย (ประเทศจีน) ซึ่งจะช่วยยกระดับการให้บริการในประเทศจีน และสนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุนระหว่างจีน ประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนการเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์ระหว่างข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง (Belt and Road Initiative: BRI) ของจีนกับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจของอาเซียน (ASEAN Economic Community) เพื่อยกระดับห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาค นอกจากนี้ อุปทูตฯ ยังได้ย้ำถึงการดำเนินการเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ Thailand 2030 Vision “IGNITE THAILAND” โดยเฉพาะการเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว ศูนย์กลางการขนส่งของภูมิภาค ศูนย์กลางการผลิตยานยนต์แห่งอนาคต และศูนย์กลางทางการเงิน ซึ่งความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับจีน รวมถึงบทบาทของธนาคารกสิกรไทย (ประเทศไทย) จะช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ต่อไป

SHARE

“ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง นำทีมประเทศไทย ในกรุงปักกิ่ง และครอบครัว จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา”