เชิญชวนชาวไทยในกรุงปักกิ่งและใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เชิญชวนชาวไทยในกรุงปักกิ่งและใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

SHARE