เอกอัครราชทูตอรรถยุทธ์ เปิดสถานทูตฯ ต้อนรับเยาวชนจีน

เอกอัครราชทูตอรรถยุทธ์ เปิดสถานทูตฯ ต้อนรับเยาวชนจีน

            เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้เปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ต้อนรับเยาวชนจีนและไทย อายุระหว่าง 7-15 ปี จำนวน 120 คน เข้าร่วมกิจกรรม “Little Diplomat Day”  เพื่อเป็นโอกาสในการส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์นอกห้องเรียนในช่วงปิดภาคเรียน โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมไทย และการศึกษาเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศไทย รวมทั้งเป็นโอกาสที่เยาวชนจีนและเยาวชนไทยในกรุงปักกิ่งจะได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน

 

การเปิดสถานเอกอัครราชทูต สำหรับการทัศนศึกษาในครั้งนี้ถือเป็นการจำลองการเที่ยวประเทศไทย เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย สถานที่ท่องเที่ยวและอาหารไทย ตลอดจนเป็นเวทีสำหรับแสดงความสามารถพิเศษและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อให้เด็ก ๆ ได้แสดงบทบาท นักการทูตรุ่นเยาว์  เสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำและคุณลักษณะที่ดีของการเป็นพลเมืองโลก

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเยี่ยมชมสถานเอกอัครราชทูตฯ การเรียนรู้ภูมิศาสตร์ประเทศไทย รวมทั้งเทศกาลสำคัญของไทย การเรียนคำทักทายภาษาไทย การชมสถาปัตยกรรมทรงไทย ตลอดจนการบรรเลงดนตรีไทยและการรำไทยพื้นฐาน

นอกจากนี้ เด็ก ๆ และเยาวชนได้แสดงความสามารถพิเศษทางวัฒนธรรม ได้แก่ การบรรเลงพิณจีน การขับร้องเพลงจีน การแสดงกังฟูจีน รวมทั้งได้ร่วมเล่นเกมส์ ถาม-ตอบ รับของที่ระลึกต่างๆของไทย

กิจกรรม Little Diplomat จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างเยาวชน ไทย-จีน  ให้มีความรู้และความเข้าใจระหว่างกันมากยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและเยาวชนจีนอย่างต่อเนื่อง

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ