เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ต้อนรับคณะผู้ว่าราชการ กทม.

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ต้อนรับคณะผู้ว่าราชการ กทม.

ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2555 นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้ต้อนรับ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการ กทม. และคณะ ซึ่งเดินทางมาร่วม 2012 Beijing Forum on Sustainable Development of Cities พร้อมทั้งได้พาคณะนักแสดงมาจัดการแสดงที่ City Art Festival ณ พระราชวังต้องห้าม กรุงปักกิ่ง โดยในวันที่ 26 มิถุนายน 2555 เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะ ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ และได้มีการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือไทย-จีนด้านต่าง ๆ โดย ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ฯ เน้นย้ำเรื่องการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน โดยได้ยกตัวอย่างของโรงเรียนฝึกสอนอาชีพของจีนที่ผลิตคนตามอุปสงค์ของภาคธุรกิจ เช่น โรงเรียนอาชีวะในเทียนจินที่ผลิตคนส่งโรงงานต่อเครื่องบินแอร์บัส นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนที่ฝึกอบรมแอร์โฮสเตส และพนักงานโรงแรม ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีทั้งในแง่ของการผลิตแรงงานตามความต้องการที่แท้จริงของตลาดและการประกันการได้งานของผู้สำเร็จการศึกษาอีกด้วย

SHARE