เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง นำทีมสื่อมวลชนจีนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง นำทีมสื่อมวลชนจีนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ร่วมกับนางสาวภัคนันท์ วินิจชัย ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงาน ณ กรุงปักกิ่ง จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์และกระชับความร่วมมือกับสื่อมวลชนจีนรวมทั้งเพื่อกระตุ้นกระแสความนิยมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ ผ่านโครงการ Media Familiarization Trip with Thai Ambassador ณ เมืองเฉิงเต๋อ มณฑลเหอเป่ย เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 โดยมีผู้สื่อข่าว Influencers KOLs ผู้บริหารสำนักข่าว และผู้แทนจากบริษัทสื่อดิจิทัลเข้าร่วมมากกว่า 40 คน

สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงาน ณ กรุงปักกิ่ง จัดงานเสวนา “Thai Cultural Tourism Seminar for Chinese Media” ซึ่งได้ถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการกงสุลและระเบียบการเดินทางเข้าไทยในปัจจุบัน รวมทั้งนำเสนอแนวทางการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการตลาดของปี 2566 รวมทั้งย้ำความพร้อมของไทยที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน

โดยในห้วงการเสวนา นายอรรถยุทธ์ฯ ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่า

“ก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไทยเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจีนเป็นอันดับ 1 มีนักท่องเที่ยวจีนไปไทยมากกว่า 10 ล้านคนต่อปี ซึ่งแม้ในห้วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 มูลค่าการค้าทวิภาคีระหว่างไทย-จีน ยังคงมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงหวังอย่างยิ่งว่า เมื่อนโยบายการเดินทางไปต่างประเทศผ่อนคลายแล้ว ชาวจีนจะเดินทางมาเที่ยวประเทศไทย ซึ่งตอนนี้สามารถเดินทางมาเที่ยวที่ไทยได้ตามปกติแล้ว โดยไทยได้กำหนดปี ค.ศ. 2022-2023 เป็น Visit Thailand Year: Amazing New Chapter จึงถือเป็นช่วงที่ดีที่จะได้สัมผัสการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติอีกครั้ง และขอให้มั่นใจเรื่องคุณภาพของความปลอดภัยและมาตรการทางสาธารณสุขที่ได้รับการเตรียมการไว้อย่างดีแล้ว”

คณะได้ร่วมเดินทางเยี่ยมชมพระตำหนักฤดูร้อน ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญของมณฑลเหอเป่ย เพื่อร่วมศึกษาและแลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมร่วมกัน ซึ่งไทยถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีสถาปัตยกรรมโบราณ สถานที่ทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นที่หลากหลายที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยด้วยเช่นกัน

ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง มีความร่วมมืออันดีกับสื่อมวลชนจีนในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนไทย – จีน ผ่านการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถานทูตฯ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมพลวัตของความสัมพันธ์ไทย – จีน โดยเฉพาะมิติเศรษฐกิจ

SHARE

“ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง นำทีมประเทศไทย ในกรุงปักกิ่ง และครอบครัว จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา”