เอกอัคราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็นแก่นักเรียนทุน ที่ทำเนียบเอกอัคราชทูตฯ

เอกอัคราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็นแก่นักเรียนทุน ที่ทำเนียบเอกอัคราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 เวลา 18.30 นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่นักเรียนทุนจากประเทศไทย ที่มาศึกษาต่อ ณ กรุงปักกิ่ง ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีข้าราชการจากกระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนจาก สนง. ก.พ. เข้าร่วมด้วย

นักเรียนทุนที่มาเข้าร่วมงานประกอบด้วยนักเรียนทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นักเรียนทุน ก.พ. นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน และนักเรียนไทยที่ได้รับทุนจากรัฐบาลจีน โดยในโอกาสดังกล่าวเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนทุนเกี่ยวกับการศึกษาในประเทศจีนโดยเน้นว่าทุกคนที่มีโอกาศมาศึกษาในจีนต้องนับว่าเป็นผู้ที่มีโอกาสดีกว่าคนอื่น ๆ มาก เพราะปัจจุบันบทบาทความสำคัญของจีนกำลังเพิ่มมากขึ้นทุก ๆ ด้านอย่างที่ทุกคนประจักษ์การได้มีโอกาสมาเรียนภาษาจีนถือว่าโชคดี เพราะภาษาถือเป็น “เครื่องมือ” สื่อสารที่สำคัญที่สุด แต่ขณะเดียวกันก็ต้องไม่ละทิ้งภาษาอังกฤษซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดด้วย เนื่องจากล้วนเป็นภาษาที่สำคัญหมายถึงโอกาสในการทำงานบทบาทในการช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ เมื่อได้ทั้งสองภาษานี้ก็จะทำให้ได้เปรียบในชีวิตการทำงานในภายภาคหน้า นอกจากนี้ยังได้กล่าวให้กำลังใจนักเรียนทุนให้มีความมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้มอบหนังสือ “เข้าใกล้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เขียนโดยพระอาจารย์ชาวจีนจำนวน 12 ท่าน บอกเล่าประสบการณ์และความประทับใจจากการถวายอักษรภาษาจีนแก่พระองค์ท่าน ในช่วงระยะเวลา 30 ปีที่ทรงศึกษาภาษาจีน ให้กับนักศึกษาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ให้กับนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจชาวจีนทราบต่อไป

SHARE

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ