โครงการปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงการปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                  โครงการปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Master’s Degree Program in International Relations : MIR (ภาคภาษาอังกฤษ) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 – 28 กุมภาพันธ์ 2554

                    ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการปริญญาโทภาคภาษาอังกฤษ (MIR) คณะรัฐศาสตร์ โทร +66 2 6132311 อีเมล์ [email protected] เว็บไซต์ https://www.polsci.tu.ac.th/mir/admissions.htm

SHARE

สอท.

ประกาศ ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จะปิดทำการในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เนื่องในวันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีสงกรานต์ ณ หอพระสุราลัยพิมาน พระที่นั่งไพศาลทักษิณ หอพระธาตุมณเฑียร และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง