โครงการผ่าตัดหัวใจทั่วโลก เทิดพระเกียรติในหลวงทั่วหล้า 84 พรรษา มหาราชา

โครงการผ่าตัดหัวใจทั่วโลก เทิดพระเกียรติในหลวงทั่วหล้า 84 พรรษา มหาราชา

       สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ขอเรียนเชิญผู้สนใจมีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนใน “โครงการผ่าตัดหัวใจทั่วโลก เทิดพระเกียรติในหลวงทั่วหล้า 84 พรรษา มหาราชา” (Heart Surgery – A charity project by Thais as a tribute to His Majesty the King of Thailand on the Occasion of his 84th Birthday Anniversary) ซึ่งเป็นโครงการที่จะช่วยผ่าตัดรักษาโรคหัวใจให้แก่ผู้ป่วยที่ยากไร้และขาดโอกาสในการเข้าถึงการรักษาที่ทันสมัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2553 ไปจนถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2554

       คณะกรรมการดำเนินการในโครงการดังกล่าวจะทำการคัดเลือกผู้ป่วยโรคหัวใจทั้งหมด 84 ราย โดยแบ่งเป็นชาวไทย 42 ราย และชาวต่างชาติ 42 ราย เพื่อเข้ารับการผ่าตัดรักษาโรคหัวใจ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

     ผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคไปยังมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยโปรดกรอกใบปวารณาแสดงกุศลเจตนาตามเอกสารแนบ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ขออนุโมทนาบุญมา ณ ที่นี้ click download

SHARE

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ