ประกาศ ฝ่ายกงสุลจะปิดทำการเนื่องในวันจักรีในวันพุธที่ 6 เมษายน 2565

ประกาศ ฝ่ายกงสุลจะปิดทำการเนื่องในวันจักรีในวันพุธที่ 6 เมษายน 2565

SHARE

สอท.

ประกาศ ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จะปิดทำการในวันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เนื่องในวันวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ