ประกาศ ฝ่ายกงสุลจะปิดทำการเนื่องในวันสงกรานต์ ตั้งแต่วันพุธที่ 13 เมษายน ถึงวันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2565

ประกาศ ฝ่ายกงสุลจะปิดทำการเนื่องในวันสงกรานต์ ตั้งแต่วันพุธที่ 13 เมษายน ถึงวันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2565

SHARE