ประกาศ รับสมัครลูกจ้างท้องถิ่น ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างท้องถิ่น ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

SHARE