ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้าง ตำแหน่งเสมียน ประจำฝ่ายกงสุล ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้าง ตำแหน่งเสมียน ประจำฝ่ายกงสุล ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

SHARE