ประกาศผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายกงสุล และเสมียน(ฝ่ายกงสุล) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

ประกาศผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายกงสุล และเสมียน(ฝ่ายกงสุล) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

SHARE