ประกาศผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายกงสุล และเสมียน(ฝ่ายกงสุล) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

ประกาศผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายกงสุล และเสมียน(ฝ่ายกงสุล) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

SHARE

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีสงกรานต์ ณ หอพระสุราลัยพิมาน พระที่นั่งไพศาลทักษิณ หอพระธาตุมณเฑียร และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง