ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ ประจำสถานเอกอัครราชทูตฯ

ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ ประจำสถานเอกอัครราชทูตฯ

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗