ประกาศปิดปรับปรุงระบบ E-visa ชั่วคราว ในวันที่ 17 ธ.ค. 65 เวลา 10.00 – 16.00 น. (เวลากรุงปักกิ่ง)

ประกาศปิดปรับปรุงระบบ E-visa ชั่วคราว ในวันที่ 17 ธ.ค. 65 เวลา 10.00 – 16.00 น. (เวลากรุงปักกิ่ง)

SHARE