ช่องทางการแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการ กทม. ได้

ช่องทางการแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการ กทม. ได้

เนื่องจากวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค. 65 นี้ เป็นวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

สำหรับคนไทยที่พักอาศัยอยู่ต่างประเทศ ซึ่งมีเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ สามารถยื่นแจ้งไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการ กทม. ผ่านทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์
(1) www.bora.dopa.go.th หรือ
(2) www.ect.go.th

ระหว่างวันที่ 15 – 21 พ.ค. 65 และ 23 – 29 พ.ค. 65 (ก่อนและหลังวันเลือกตั้ง 7 วัน)

SHARE

สอท.

ประกาศ ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จะปิดทำการในวันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เนื่องในวันวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ