ประกาศ ช่องทางพิเศษสำหรับการสอบถามเกี่ยวกับการตรวจลงตรา (VISA)

ประกาศ ช่องทางพิเศษสำหรับการสอบถามเกี่ยวกับการตรวจลงตรา (VISA)

Notice - service channel for visa

SHARE

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีสงกรานต์ ณ หอพระสุราลัยพิมาน พระที่นั่งไพศาลทักษิณ หอพระธาตุมณเฑียร และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง