รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศจีน ณ วันที่ 7 ส.ค. 64

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศจีน ณ วันที่ 7 ส.ค. 64

7 ส.ค. 64

SHARE

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีสงกรานต์ ณ หอพระสุราลัยพิมาน พระที่นั่งไพศาลทักษิณ หอพระธาตุมณเฑียร และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง