รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศจีน ณ วันที่ 13 ส.ค. 64

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศจีน ณ วันที่ 13 ส.ค. 64

13 AUG 21

SHARE

สอท.

ประกาศ ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จะปิดทำการในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เนื่องในวันวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ