แนวทางและคู่มือการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารนำเข้าจากต่างประเทศ

แนวทางและคู่มือการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารนำเข้าจากต่างประเทศ

1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ผู้ผลิตอาหารส่งออกไปจีนต้องขึ้นทะเบียนตามระเบียบใหม่248   สามารถดูรายละเอียดข้อมูลตามลิ้งค์ด้านล่างดังนี้ https://www.opsmoac.go.th/beijing-news-preview-432991791536

SHARE

สอท.

ประกาศ ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จะปิดทำการในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เนื่องในวันวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ