แนวทางและคู่มือการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารนำเข้าจากต่างประเทศ

แนวทางและคู่มือการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารนำเข้าจากต่างประเทศ

1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ผู้ผลิตอาหารส่งออกไปจีนต้องขึ้นทะเบียนตามระเบียบใหม่248   สามารถดูรายละเอียดข้อมูลตามลิ้งค์ด้านล่างดังนี้ https://www.opsmoac.go.th/beijing-news-preview-432991791536

SHARE