ประกาศ ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

ประกาศ ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗