ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จะปิดทำการในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2566 เนื่องในวันจักรี และในวันที่ 13 – 14 เมษายน พ.ศ. 2566 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จะปิดทำการในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2566 เนื่องในวันจักรี และในวันที่ 13 – 14 เมษายน พ.ศ. 2566 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

SHARE