ประกาศ ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จะปิดทำการในวันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เนื่องในวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช

ประกาศ ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จะปิดทำการในวันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เนื่องในวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช

SHARE