ประกาศ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเสมียน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

ประกาศ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเสมียน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

SHARE