ประกาศเรื่อง ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก(รอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งล่ามประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

ประกาศเรื่อง ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก(รอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งล่ามประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

SHARE

สอท.

ประกาศ ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จะปิดทำการในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เนื่องในวันวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ