ประกาศเรื่อง ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก(รอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งล่ามประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

ประกาศเรื่อง ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก(รอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งล่ามประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

SHARE