ประกาศ ฝ่ายกงสุลจะปิดทำการในวันพุธที่ 13 และวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2564

ประกาศ ฝ่ายกงสุลจะปิดทำการในวันพุธที่ 13 และวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2564

SHARE