สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจีน แจ้งเตือนพายุฝนฟ้าคะนอง ระหว่างวันที่ 11 – 12 ก.ค. 64

สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจีน แจ้งเตือนพายุฝนฟ้าคะนอง ระหว่างวันที่ 11 – 12 ก.ค. 64

rainstorm

SHARE